TEL. +30 25510 39290
info@alexbh.gr
Haccp Haccp

Haccp


HACCP е съкращение на Hazard Analysis & Critical Control Point, което означава Анализ на Опасностите и Критична Контролна Точка. Става дума за система за осигуряване на здравословността и качеството на храните. Има за цел премахването или ограничаването на възможностите за поява на опасности, свързани със здравето на консуматорите.
Хотелът Alexander Beach Hotel & Spa прилага стриктна система и е сертифициран по HACCP с контролен орган TUV Rheinland CERT GmbH, съгласно контролен стандарт CAC /RPC 1-1969, Rev.4 и номер на сертификата 01 180 00267.

2017 © Alexander Hotel & Spa. All rights reserved. - Web Design by This Pure Project.
Братя Хаджиконстантину АД - Туристически фирми, Регистр. № 0102Κ015Α0072000