ESPA-Alma
TEL. +30 25510 39290
info@alexbh.gr
ISO 22000 ISO 22000

ISO 22000


ISO 22000:2005 е международен стандарт, Изготвен от Международната организация за стандартизация (ISO) и определя изискванията на една система за управление на сигурността на храните. Прилага се от организациите на хранителната промишленост, с цел осигуряване сигурността на хранителните продукти за консумация, целейки премахване или ограничаване на възможните опасности във връзка със здравето на консуматорите.
Alexander Beach Hotel & Spa е сертифициран от контролния орган QMSCERΤ, съгласно стандарта ISO 22000:2005.

2022 © Alexander Hotel & Spa. All rights reserved. - Web Design by This Pure Project.
Братя Хаджиконстантину АД - Туристически фирми, Регистр. № 0102Κ015Α0072000

ΓΕΜΗ: 54409421000